Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

 

Ondernemingsnr: CBI IMMO bvba 0456.575.733 / CBI IMMO Vilvoorde bvba 0823.664.018 - BIV n° (Ingrid Goffaux) : 207.202 - n° (Frank Laporte) : 202.776 - n° (Christine Adriaens) : 502.947- n° (Bertrand Deschieter) : 503.852 n° (Kurt Vermandel) : 506.687 ?Financiële Waarborg & Verzekering Beroepsaansprakelijkheid – Kantoren Strombeek-Bever en Meise : AXA 730.294.553, Kantoor Vilvoorde : AXA 730.294.552 ?Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars: Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel - www.biv.be

 

 

NL –

De website van CBI IMMO bvba werd ontworpen met de grootste zorg voor detail en juistheid. Toch kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. De verschillende vennootschappen van CBI IMMO (BE 0456.575.733 en BE 0823.664.018 ) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals ze in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie vanwege CBI IMMO, en kan op elk ogenblik gewijzigd worden.

 

FR –

Le site web de la Sprl CBI IMMO a été développé avec le plus grand soin du détail et de la précision. Cependant nous ne pouvons pas donner de garantie concernant la totalité, l’exactitude ou l’actualisation des prix et informations repris sur ce site. Les différentes sociétés de CBI IMMO (BE 0456.575.733 et BE 0823.664.018 ) ne peuvent pas être tenues responsable concernant le contenu de cette information ou des conséquences de son utilisation.   Aucun droit ne peut découler des données, telles qu’elles sont transmises sur le site. Toutes les informations sont données sans engagement, uniquement à titre informatif, sans liaison contractuelle ou garantie de la part de CBI IMMO et peuvent être modifiées à n’importe quel moment.

 

ENG –

The website of CBI IMMO bvba has been designed with the highest level of detail and accuracy in mind. However, no guarantee can be given as to the information and prices shown on this site being exhaustive, correct and/or current. The different companies of CBI IMMO (BE 0456.575.733 and BE 0823.664.018) cannot be held responsible nor liable for the contents of this information or for the consequences of the use thereof. No rights can be claimed from the information as shown on this site. All information is given without commitment, solely for informative purposes, without any contractual obligation or guarantee on behalf of CBI IMMO bvba, and can be modified at any time.