Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Bron: www.immovlan.be    28//2015

 

Erven of schenking : wat is het voordeligst?

Als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen wil je deze fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze. Door de goederen aan hen te schenken kan je flink wat successierechten besparen. Hoe zit dat precies? 

SUCCESSIERECHTEN BETALEN.

Op het moment dat je overlijdt moeten je erfgenamen successierechten betalen op de goederen die ze van je erven. Die successierechten hangen af gewest tot gewest. Welke regeling van toepassing is hangt af van de vraag waar de laatste fiscale woonplaats van de overledene was (in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk of het Waalse Gewest).

DE TARIEVEN ZIJN IN DE 3 GEWESTEN ‘PROGRESSIEF’.

Dit betekent dat ze oplopen naargelang de waarde van het overgedragen patrimonium. De tarieven verschillen ook naargelang de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.Een overzicht van de tarieven die gelden in de verschillende gewesten vind je terug op de site http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/berekening.

EEN ALTERNATIEF : DE SCHENKING.

Als je overgaat tot een schenking van één of meerdere onroerende goederen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze gelden er andere (vaak lagere) tarieven. Wat betreft het Vlaamse gewest werden deze tarieven overigens zeer recent nog verlaagd (sinds 1 juli 2015).

Een schenking heeft meestal slechts betrekking op een deel van je patrimonium. Op die manier kan je ook nog eens in een lagere tariefschijf blijven.