Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Uit "De Tijd" van 28 april 2013 : Fiscus begraaft gesplitste aankoop vruchtgebruik - naakte eigendom als belastingbesparing. 

Vorige week werd nog opgelucht gereageerd toen bleek dat de gesplitste aankoop van vastgoed niet langer op de ‘zwarte’ lijst staat. Maar onterecht zo blijkt, de techniek blijft geviseerd door de fiscus. Sterker zelfs, vanaf 1 september 2013 levert hij geen belastingbesparing meer op.

De gesplitste aankoop van vastgoed, gecombineerd met voorafgaandelijke schenking, ligt sinds vorige zomer onder vuur. Boosdoener was de nieuwe antimisbruikbepaling in het kader van successie- en registratierechten. De vertrouwde familiale planningstechniek kwam terecht op de ‘zwarte lijst’ van handelingen die als misbruik beschouwd worden. Begin deze maand, op 10 april, publiceerde de fiscus een nieuwe circulaire. En wat bleek, de gesplitste aankoop staat niet langer op de verdachte lijst. Maar daarmee zijn lang niet alle donderwolken verdwenen, integendeel. Amper een week later, op 19 april, kwam er een nieuwe administratieve beslissing van de fiscus. ‘Volgens dat standpunt zijn er na het overlijden van de vruchtgebruiker wél successierechten verschuldigd bij een gesplitste aankoop voorafgegaan door een schenking. Voor dergelijke aankopen vanaf 1 september 2013 zou het vastgoed belast worden net zoals er geen gesplitste aankoop is geweest’, zegt Mathieu Ex, advocaat bij Greenille.

Enkel de gesplitste aankoop, gecombineerd met een voorafgaandelijke schenking, wordt door de fiscus geviseerd. Die werkwijze wordt vaak gebruikt door ouders, die op al dan niet latere leeftijd, vastgoed kopen. Hoe werkt het? De ouders kopen het vruchtgebruik van het vastgoed en de kinderen de blote eigendom. Vooraf en in alle openheid schenken de ouders aan hun kinderen het geld om deze blote eigendom te kopen, al dan niet via een geregistreerde schenking. ‘Deze werkwijze zorgt zowel bij de ouders als de kinderen voor gemoedsrust’, zegt Alain Nijs, advocaat bij Greenille. De ouders dragen hun vermogen al tijdens het leven over, maar behouden toch de controle en de inkomsten. Door het vruchtgebruik hebben ze de zekerheid dat ze het pand kunnen betrekken of de huurinkomsten innen. De kinderen van hun kant kunnen gerust zijn dat ze na het overlijden van de ouders de volle eigenaar worden en het pand bijvoorbeeld niet naar een verre vriend van de ouders gaat. De zaken zijn daarmee op voorhand netjes geregeld. Na het overlijden van de ouder voegt het vruchtgebruik zich bij de blote eigendom, zonder dat er daarbij successierechten verschuldigd zijn.

Wel successierechten

De fiscus stelde zich op het vlak van de successierechten in het recente verleden formeel en soepel op. Hij aanvaardde dat het uitdoven van het vruchtgebruik bij het overlijden inderdaad niet belast werd als er voorafgaandelijk aan de gesplitste aankoop een schenking was van de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar’, zegt Mathieu Ex. Maar vorige zomer kwam de gesplitste aankoop op de zwarte lijst als zijnde misbruik terecht. ’Het nieuwe administratieve standpunt vecht de gesplitste aankoop nu op een andere juridische basis aan. De wet (artikel 9 van het wetboek successierechten) krijgt daarbij een andere interpretatie’, zegt Mathieu Ex. ‘Vraag is of deze koerswijziging juridisch kan verantwoord worden als de schenking effectief voorafgaand is en juridisch los staat van de gesplitste aankoop. Is het nieuwe administratief standpunt wel correct en is er geen wetswijziging vereist om dit te belasten?’ Lees meer.