Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Uit www.vlaamsverhuurplan.be

Vandaag zijn private verhuurder én huurder niet beschermd ingeval de huur niet wordt betaald, terwijl er voor eigenaars wel een beschermingssysteem bestaat. Wanneer zij door ziekte of werkloosheid in de problemen komen om hun hypothecaire lening af te lossen, kunnen ze terugvallen op de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Voor huur bestaat een dergelijk systeem niet. Die leemte is zowel voor de huurder als de verhuurder nadelig.

Een huurder die de huur niet kan betalen door een plotse tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of een echtscheiding kan heel snel in financiële problemen terecht komen door een opeenstapeling van huurachterstal. In het slechte geval wordt hij geconfronteerd met een uithuiszetting, wat - zeker als er kinderen bij betrokken zijn - een pijnlijke en zelfs traumatische ervaring is.

Om u een idee te geven: uit recente cijfers van de VVSG – deze week bekendgemaakt – blijkt dat er vorig jaar 13.500 huurders dreigden uit hun huis gezet te worden. Dat zijn er 800 meer dan in 2011, een stijging van 6 procent. Zo’n 260 gezinnen of alleenstaanden komen elke week op straat te staan of krijgen het rechterlijk bevel om hun woning te verlaten. Wellicht zitten er daar ook huurders tussen die het aan zichzelf te wijten hebben, maar ik weet zeker dat het overgrote deel niet uit vrije wil in de miserie terechtkomt.

Voor de goed menende verhuurder is zo’n situatie ook pijnlijk – lange gerechtelijke procedures, op zoek gaan naar een nieuwe huurder, … - en bovendien kan het hem, zeker in het geval van een uithuiszetting, handenvol geld kosten. Het gevolg is dat eerlijke verhuurders na zo’n ervaring in het beste geval de huur opslaan om zich in de toekomst in te dekken tegen nieuw inkomstenverlies of dat ze niet meer investeren in hun eigendom. In het slechtste geval verkopen zij hun eigendom en beleggen ze hun geld elders.

Huurders en verhuurders delen immers een aantal belangen. Een huurder heeft een verhuurder nodig, die bereid is om te investeren. Een verhuurder heeft dan weer een huurder nodig die stipt betaalt en het huis goed onderhoudt. Om de verhuurder bij te staan en hem meer zekerheid te bieden over de maandelijkse huuropbrengst zodat deze zijn woning blijft verhuren, wordt het huurgarantiefonds ter beschikking gesteld.

In het eerste kwartaal van 2014 zult u zich als verhuurder kunnen aansluiten bij het huurgarantiefonds.

Wat en voor wie is het huurgarantiefonds... Lees meer