Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Bron: www.netto.tijd.be   24/11/2015

Hoe worden uw huurinkomsten belast? 

De jongste maanden werden nogal wat politieke ballonnetjes opgelaten die een aardverschuiving zouden teweegbrengen in de manier waarop uw vastgoed wordt belast. Welke voorstellen bleven overeind en wat zijn de gevolgen voor verhuurders?

Voor u gaat foeteren over alweer een belastingverhoging: die valt voor de woning- en grondbezitters heus wel mee. Een herziening van het kadastraal inkomen van uw woning? Voorstel van tafel geveegd. Een belasting op de meerwaarde bij de verkoop van uw huis? Geen haan die daar nog naar kraait. Een herziening van de registratierechten in Vlaanderen? Op de lange baan geschoven. Kortom, er zijn dit jaar flink wat voorstellen geformuleerd waarvan slechts enkele tot concrete wijzigingen zullen leiden. Voor de meeste onderdelen van de vastgoedfiscaliteit blijft alles voorlopig bij het oude.

  1. Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (ki), de geschatte huurwaarde van uw woning, dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. Om die onroerende voorheffing te betalen, krijgt u elk jaar een afzonderlijk aanslagbiljet in de bus.

Zowat iedereen is het erover eens dat het ki - zelfs wanneer het geïndexeerd is - hopeloos achterhaald is. Eigenlijk is dat onroerend inkomen gebaseerd op de huurprijzen van 1975. Maar binnen de politieke meerderheid ontbreekt de eensgezindheid om het ki te herzien.

Door een herwaardering van het ki zou de actuele huurwaarde van uw woning beter weerspiegeld worden. Maar zo’n herziening is een titanenwerk. Honderden ambtenaren zouden er minstens enkele maanden zoet mee zijn om de huidige huurprijzen van alle woningen in ons land in kaart te brengen.

Het voorstel stuit ook op budgettaire en praktische bezwaren. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft zijn administratie alleen de opdracht gegeven te begroten hoeveel mankracht en budget er nodig zijn voor een actualiseringsoperatie.

Voorlopig blijft het ki dus wat het is. U zult de onroerende voorheffing - die u jaarlijks betaalt en die wordt berekend op basis van het ki -  in één klap niet fors zien stijgen. Meer nog, minister Van Overtveldt stelt dat een ‘eventuele’ actualisering van het  ki niet mag leiden tot een verhoging van de belastingdruk voor woningeigenaars.

Wel wordt het ki, zoals gebruikelijk, elk jaar aangepast aan de index van de consumptieprijzen: voor het aanslagjaar 2015 wordt het ki vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,7057. Die jaarlijkse indexering brengt echter geen grote schokgolven teweeg.

Dat het ki niet wordt herzien, is ook goed nieuws  voor al wie vastgoed verhuurt. Want wie in België vastgoed verhuurt, wordt dubbel belast: één keer via de onroerende voorheffing en nog een keer via de personenbelasting. Maar ook die laatste taxatie is gebaseerd op het kadastraal inkomen, meestal niet op de werkelijke huurinkomsten.

Hoe zit de vork precies in de steel?

Voorbeelden….