Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Uit www.trends.be

Verhuren in 2014: Eerst rendement, dan meerwaarde

De Belgische woningprijzen houden goed stand. Een neveneffect van de hoge prijzen is dat jonge mensen de huurmarkt herontdekken. Dat is goed nieuws voor wie belegt in residentieel vastgoed. 

Wat is een goed instapmoment? Het is een vraag waarmee ook kandidaat-vastgoedbeleggers worstelen. Berichten over een overgewaardeerde Belgische vastgoedmarkt helpen niet om de stap te zetten. Onlangs kwam de OESO met de onheilstijding dat onze woningprijzen in vergelijking met de huurprijzen maar liefst 63 procent te hoog liggen.

Die analyse werd fel betwist, onder meer omdat de Belgische huurprijzen door de zwakke huurmarkt erg laag zijn. De vastgoedmarktonderzoeker Pascal De Decker noemt de uitkomst van de OESO-studie onzin, “want hoe kun je een price-to-rentratio berekenen als je voor de component ‘rent’ niet over degelijke data beschikt?’ Een maand eerder klonk bij de kredietbeoordelaar S&P nog een heel ander geluid: ook in de komende jaren zullen de woningprijzen in ons land nog (licht) stijgen.

Dat is verwarrend, maar niet echt relevant voor wie gelooft dat voor langetermijnbeleggingen timing er eigenlijk niet toe doet. Vastgoed vraagt bij uitstek een langetermijnhorizon. En nog meer in ons land, omdat de hoge transactiekosten en -belastingen een fors bedrag beknibbelen op een eventuele snelle meerwaarde.

Huurrendement onder druk

Voor de meeste particuliere beleggers in vastgoed komt de meerwaarde pas op de tweede plaats. Wat voor hen telt, is het huurrendement, omdat verhuren elke maand zekere inkomsten oplevert. Doordat de vastgoedmarkt in ons land erg divers en versnipperd is, zijn er geen betrouwbare cijfers over de rendementen. “In de sector zegt men al te gemakkelijk dat je een rendement van 3 tot 4 procent moet halen”, zegt Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. “Maar wat dat percentage inhoudt, loopt soms sterk uiteen. Is het bruto of netto? Is het inclusief de meerwaarde? Dat is niet altijd duidelijk.”

Het verschil tussen bruto en netto is nochtans wezenlijk, om een juiste beoordeling te kunnen maken. Wie zich blindstaart op een aantrekkelijk brutorendement, kan weleens bedrogen uitkomen. Aan een vastgoedbelegging zijn belangrijke kosten verbonden: belastingen, onderhoudskosten en beheerskosten. Verhuurders moeten ook een mogelijke leegstand en wanbetaling incalculeren. Volgens Katelijne D’Hauwers, directeur van de Verenigde Eigenaars (de nieuwe naam van het Algemeen Eigenaars Syndicaat), wegen leegstand en wanbetalingen meer en meer op het rendement. “Wij gaan vandaag uit van een gemiddeld nettorendement van 2,5 procent. Een paar jaar geleden was dat nog 3 à 3,5 procent. De verzwakking van de huurmarkt speelt vastgoedbeleggers parten. Zo zien we dat de betalingsachterstand bij huurders de laatste jaren is toegenomen.”

Er is nog een andere verklaring voor het tanende rendement: de hogere vastgoedprijzen. Het nettohuurrendement wordt in de meest rudimentaire vorm berekend op basis van de verhouding tussen de jaarlijkse huuropbrengst en de aankoopwaarde. Vooral in het lagere prijssegment zijn de woningprijzen de voorbij tien jaar sterk gestegen. Als de huurprijzen niet in hetzelfde tempo volgen, resulteert dat in een lager rendement.

Hopen op meerwaarde

Dat brengt ons terug bij de meerwaarde. Een rendement van 2,5 procent voor een behoorlijk illiquide belegging is niet echt om over naar huis te schrijven. “Dat is inderdaad niet veel”, geeft D’Hauwers toe. “Maar de meeste van onze leden rekenen toch op een mooie meerwaarde.”  Lees meer