Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Bron: www.bouwenwonen.net  07/04/2015

Verlaging en vergroening van schenkingsrechten 

De Vlaamse begroting voor 2015 voorziet in een verlaging van de schenkingsrechten, en een extra verlaging indien de geschonken woning, al dan niet energetisch, wordt gerenoveerd. Dat kondigde minister van Begroting en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) afgelopen vrijdag aan na de Ministerraad.

NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, toont zich opgetogen met die maatregel. “De bouwsector ondergaat momenteel nog altijd de crisis. En als de bouw zich in zwaar weer bevindt, gaat het niet goed met de economie in zijn geheel. Stimulerende maatregelen dringen zich dan ook op. Bovendien legt men de lat op het vlak van energienormen terecht steeds hoger, ook bij renovatie. Dat verhoogt de kwaliteit van de woningen uiteraard, maar doet de prijzen voor een doorsnee renovatieproject ook stijgen. De premies en fiscale voordelen werden de afgelopen jaren bovendien afgebouwd. Financiële steunmaatregelen zijn dan ook absoluut nodig om de Vlaming warm te maken voor energiezuinig renoveren.” NAV is dus tevreden met de nieuwe maatregel maar hoopt meteen dat het niet bij deze maatregel blijft. Extra stimulansen voor energiezuinig bouwen en renoveren zijn nodig. 

Draagvlak voor energetische renovaties verhogen; sleutelrol weggelegd voor architect

Het draagvlak voor energetische bouwprojecten bij nieuwbouw is groot. Een recente enquête geeft aan dat vandaag al 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Zo’n woning biedt dan ook belangrijke voordelen op het vlak van comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen. “Eenzelfde inhaalbeweging en mentaliteitsverandering moeten we nu beogen wanneer het op renovatie aankomt”, zegt NAV-voorzitter Kati Lamens. “Belangrijk bij energetische renovaties is dat ze doordacht en in een totaalvisie worden aangepakt die het het hele gebouw onder handen neemt. Zo'n renovatie betekent veel meer dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen. Professioneel advies is onontbeerlijk. Architecten zullen daarbij een voortrekkersrol spelen door bij renovatieprojecten een strategie uit te tekenen om dat zo energetisch, kwalitatief en kostenefficiënt mogelijk te doen.” 

Voorbeeld schenking woning

Actief meewerken aan Renovatiepact

NAV hoeft niet overtuigd te worden van de nood tot renovatie. ..... Lees meer