Gratis schatting van de marktwaarde van uw eigendom

Contacteer ons voor een gratis en volledig vrijblijvende schatting van uw eigendom.
Hiervoor komt één van onze experts altijd ter plaatse. De schatting wordt gebaseerd op een vergelijkende studie en een eigen waardebepaling op basis van onze jarenlange kennis en ervaring.

Vele directe criteria worden bij de waardebepaling betrokken : de ligging, vorm van het terrein, bewoonbare oppervlakte, materiaalkeuze, algemene staat van het gebouw, de afwerking rekening houdend met de vetusteit (slijtage), eventuele uit te voeren werken, eventuele uitbreidingsmogelijkheden (het potentieel), energiekosten (EPC waarde), nabijheid van scholen/winkels/openbaar vervoer/autosnelwegen, lasten van mede-eigendom voor o.a. appartementen, etc.
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met concrete referentiepunten uit de CBI IMMO database of uit concurrerende panden die op het tijdstip van schatting te koop aangeboden worden via verschillende media.

Op basis van dit alles bepaalt CBI IMMO een realistische vork van verkoopwaarden in de huidige marktomstandigheden en doen wij een aanbeveling van vraagprijs voor lancering en van verkoopstrategie.

Cruciaal in de schattingsfilosofie van CBI IMMO is de term “realisme”. Wij wensen onze eigenaars nl. een realistisch beeld te geven van een normaal te verwachten verkoopprijs. Het is te gemakkelijk om u te doen dromen van een te hoge vraagprijs en zo uw opdracht tot bemiddeling te bekomen, maar achteraf heeft niemand baat bij een verkoopstrategie waarbij een te hoge lanceringsprijs gebruikt werd, waardoor uw pand “verbrand” raakt in de markt.

Wenst u dus een gratis, volledig vrijblijvende en realistische waardebepaling van uw onroerend goed, contacteer ons zo snel mogelijk!

Kies hier uw dichtstbijzijnde CBI IMMO kantoor:    Strombeek   Meise   Vilvoorde
Voornaam       Familienaam  
Telefoonnummer   E-mail
> Snel zoeken     Kopen Huren        Wat?        Budget       

Bron: www.beobank.be 15/12/15 

Welke vastgoedfiscaliteit in elk gewest?

 

De woonbonus verschafte de eigenaars een belastingvermindering in verband met de hypotheeklening die zij afsluiten om hun woning aan te kopen. Sinds 1 juli 2014 is dit een bevoegdheid van de gewesten.

Het Vlaamse en Waalse Gewest maakten meteen van de gelegenheid gebruik om een minder gunstige berekening door te voeren. En enkele weken geleden kwam er opnieuw een wijziging: deze keer zijn het Wallonië en Brussel die besluiten om de woonbonus af te schaffen en vanaf 2016 en 2017 te vervangen door andere systemen. Welk stelsel van toepassing is, hangt af van de woonplaats van de belastingbetaler.

In Vlaanderen

De woonbonus blijft behouden, maar de bedragen verminderen. Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 mag de belastingbetaler per jaar maximaal 1.520€ aftrekken. Dit bedrag wordt jaarlijks met 760 euro verhoogd tijdens de eerste 10 jaar van de looptijd van de lening en met nog eens 80 euro voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft. Een koppel met vier kinderen kan dus 10 jaar lang maximaal 4.640 euro aftrekken: 1520€ x 2 + 760€ x 2 + 80€. Voor alle volgende jaren wordt dat 3.040 euro. Deze gewestelijke woonbonus geldt alleen voor de hoofdverblijfplaats van de belastingbetaler.

De registratierechten die de koper betaalt bij de aankoop van vastgoed blijven 10% van de aankoopprijs (5% onder bepaalde voorwaarden, onder andere bij een zeer laag kadastraal inkomen).

Extra voordeel: als u uw woning verkoopt om een andere te kopen die ook in het Vlaams Gewest ligt, dan krijgt u een korting van maximaal 12.500 euro op de nieuwe registratierechten. Men noemt dit de “meeneembaarheid” van de registratiebelasting.

In Wallonië

Vanaf 2016 wordt de woonbonus vervangen door de wooncheque. Dit is een jaarlijkse premie voor Walen die een hypotheeklening van minstens tien jaar afsluiten om hun enige woning aan te kopen. Het voordeel geldt maximaal twintig jaar, ongeacht de looptijd van de lening, maar vanaf het elfde jaar wordt het bedrag gehalveerd. Het netto belastbaar inkomen moet bovendien lager zijn dan 81.000 euro per persoon (volgens minister Paul Furlan is 96% van de Walen in dat geval).

Hoe wordt de premie berekend?